Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Administracja

Bazowy moduł systemowy, umożliwia ewidencję wszystkich użytkowników systemu oraz nadanie im praw w różnych zakresach i konfiguracjach. Stanowi centralne miejsce zarządzania systemem m.in.: przechowuje informacje o posiadanych licencjach w ramach systemu. Umożliwia również rejestrowanie zmian danych firmy na przestrzeni jej działalności.

Administracja zapewnia:

  • elastyczny system praw dostępu
  • mechanizm kontroli użytkowników
  • sprawne, zcentralizowane zarządzanie systemem w zakresie użytkowników i ich praw, licencji, danych firmy