ITBPS.PL Sp. z o.o.

e-Faktury

Moduł umożliwia rejestrowanie informacji o podpisanych umowach na otrzymywanie faktur elektronicznych wraz z informacją o czasie ich obowiązywania. Na tej podstawie automatycznie podpowiadana jest właściwa forma wystawienia faktury. W systemie można również automatyczne podpisać i wysłać e-fakturę już w momencie jej wystawienia, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Fakturę elektroniczną można wystawić w jednym z dwóch, do wyboru, formatów plików. System zapisuje informację o tym, w którym formacie dana e-faktura została dostarczona kontrahentowi i wykorzystuje ją np. podczas eksportu dokumentów dla potrzeb kontroli skarbowej.

Każda e-faktura przechowywana w systemie jest wyróżniona na listach dokumentów specjalnym znacznikiem, pozwalającym na odróżnienie jej od faktur dostarczanych kontrahentom w formie papierowej.

Pełne korzyści z obrotu fakturami elektronicznymi można czerpać pracując na systemie Forte, obejmującym następujące moduły: Repozytorium Dokumentów, Handel, Finanse i Księgowość.

Moduł e-Faktury zapewnia:

  • wystawianie, podpisywanie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • archiwizację faktur wysłanych i otrzymanych elektronicznie
  • łatwe zarządzanie umowami na otrzymywanie faktur elektronicznych