ITBPS.PL Sp. z o.o.

eRaporty HR

Moduł wspiera w przedsiębiorstwie politykę informacji wewnętrznej i umożliwia pracownikom dostęp do informacji kadrowo-płacowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji obowiązujących w organizacji. Informacje są publikowane w formie zestawień, raportów zdefiniowanych w module Forte Kadry i Płace. Dostęp do raportów jest chroniony systemem uprawnień, a zakres informacji jest ograniczony do określonego dla pracownika poziomu dostępu do informacji. Przykładowe zastosowania mogą dotyczyć informacji o wynagrodzeniach, czasie pracy, nieobecnościach, terminach badań m.in.: publikacja pasków płacowych, udostępnienie zaświadczeń o zarobkach, udostępnienie szczegółowej informacji o warunkach zatrudnienia i wynagradzania, podgląd RMUA.

Przełożeni, kadra kierownicza mogą generować zbiorcze raporty dotyczące ich podwładnych zgodne w zawartości z przyjętymi zasadami i uprawnieniami. Rozwiązanie pozwala na skuteczne ograniczenie uciążliwych, rutynowych czynności pracowników działów kadrowych, związanych z przygotowywaniem raportów i dokumentów informacyjnych dla pracowników. Moduł eRaporty HR jest w pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace oraz innymi modułami systemu z obszaru Forte Zarządzanie Zasobami: Kapitał Ludzki.

  • wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych działów zarządzania zasobami  ludzkimi oraz kosztów zarządzania zespołami
  • ułatwia politykę informacji pracowników z zakresu kadrowo-płacowego
  • pozwala na szybki dostęp do kluczowych dla kadry zarządzającej informacji
  • upraszcza kontrolę kosztów pracy przez przełożonego
  • gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych
  • podnosi komfort pracy dzięki swobodnemu dostępowi do zestawień w dowolnym czasie i  miejscu