ITBPS.PL Sp. z o.o.

Symfonia e-Box

Korzyści modułu e-Dokumenty:

Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem

 • ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania ton papierowych dokumentów
 • lepsze wykorzystanie zasobów firmy i podniesienie komfortu pracy
 • oszczędność czasu dzięki automatycznemu podpisaniu e-Faktury i wysłaniu jej na adres e-mailowy odbiorcy
 • możliwość wystawiania dokumentów od razu w formie elektronicznej i automatyczne ich rejestrowanie

Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

 • możliwość szybkiego dostępu do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami
 • automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie
 • rezygnacja z drukowania faktur (przechowywanie w formie elektronicznej)
 • przechowywanie faktur w bazie danych (pracującej na silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), stworzonej na serwerze wskazanym przez Klienta
 • archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera

Usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur w firmie

 • usprawnienie zarządzanie i archiwizacji dokumentami elektronicznymi, ułatwienie kontroli obiegu faktur
 • oszczędności oraz poprawa organizacji procesów biznesowych
 • wpływ na zwiększenie efektywności zespołu, szansa wykorzystania kompetencji pracowników księgowości do innych działań np.: optymalizacje podatkowe
 • oznaczenie w programach linii Symfonia zintegrowanych z aplikacją e-Dokumenty zarówno faktur wystawionych w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
 • rejestrowanie elektronicznych faktur zakupu bez względu na format -opisanie każdej danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania), umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu
 • możliwość wystawienia duplikatu do każdej faktury, która jest ewidencjonowana w Symfonia e-Dokumenty
 • możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu na każdym etapie procesu fakturowania

Zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

 • automatyczne zapisanie faktur elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania
 • ograniczenie liczby błędów, standardowo występujących przy wprowadzaniu danych z faktur drukowanych do systemu informatycznego

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

 • szybsze dotarcie faktury elektronicznej do kontrahentów z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę, wypełnienia stosownych dokumentów np.: książki nadawczej, ewentualności zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki
 • możliwość wysyłania faktury elektronicznej natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika na wskazany adres mailowy
 • możliwość szybszego rozliczenia się między kontrahentami

Bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi

 • zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego kontrahenta (pewność, co do tożsamości kontrahenta i weryfikacja, czy treść pliku nie została zmieniona po jego podpisaniu)
 • możliwość wysyłania faktur elektronicznych wyłącznie do kontrahentów, których oświadczenia zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarejestrowano w aplikacji
 • rejestracja wystawionych faktur elektronicznych i wszelkich dokonywanych w nich zmian wraz z informacją o Użytkowniku, który ich dokonał

Integracja z programami Symfonia

 • Do uzyskania pełnej funkcjonalności programu Symfonia e-Dokumenty oraz jego efektywnego działania wymagane jest posiadanie dwóch programów, jednego do wystawiania e-faktur sprzedaży: Symfonia Handel lub Symfonia Faktura oraz drugiego do rejestrowania elektronicznych faktur zakupu: Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość.

Integracja:

Symfonia e-Dokumenty jest aplikacją ściśle współpracującą z programami:

 

e-Deklaracje

e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

e-Deklaracje to:

 • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
 • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
 • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
 • dostęp on-line do urzędów elektronicznych