ITBPS.PL Sp. z o.o.

Prestiż

 


Technologia
Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie zastosowano nowoczesną relacyjną bazę z interfejsem SQL w architekturze klient-serwer. Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Umożliwia sprawne przetwarzanie bardzo dużej ilości danych. Dane zawarte w systemie Streamsoft PRO mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych.

Tylko w Streamsoft PRESTIŻ...
...dostępny jest moduł Zarządzania produkcją. Wspomaga on sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, umożliwia wykonanie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji, zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie ich realizacji.

Wdrożenie systemu gwarantuje:
  • Usprawnienie procesów obsługi klienta oraz odpowiednio szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku, dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i kontrolingowym.
  • Poprawę organizacji pracy poprzez usprawnienie obiegu dokumentów w firmie oraz ujednolicenie procedur postępowania.
  • Umożliwienie współdziałania wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie.
  • Obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego i redukcję zapasów magazynowych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
  • Dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz do standardów Unii Europejskiej.
  • Wspieranie procesu podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz i zestawień.
  • Umożliwienie firmom wielooddziałowym pracę w czasie rzeczywistym, na wspólnej bazie danych.
  • Bieżącą kontrolę należności i zobowiązań kontrahentów.