ITBPS.PL Sp. z o.o.

Aktywacje

Aktywacja programów System Symfonia i System Symfonia ERP

System Symfonia i System Symfonia ERP wymagają aktywowania danych firmy, na której pracują. Dane bez aktywacji posiadają ograniczenie czasowe i będą aktywne przez 60 dni od daty założenia firmy w programie. Usunięcie tego ograniczenia czasowego wymaga dokonania rejestracji oraz aktywowania danych firmy, identyfikowanej przez jej pełną nazwę i numer NIP oraz unikalny numer seryjny firmy. Prosimy o możliwie szybkie wysłanie karty rejestracyjnej wraz ze zgłoszeniem danych.

Podstawowa licencja pozwala na prowadzenie jednej firmy. Prowadzenie większej ilości firm wymaga dokupienia dodatkowych licencji lub wykupienie licencji na nielimitowaną ilość firm działającej z kluczem sprzętowym.

Aby dokonać rejestracji programu jednofirmowego System Symfonia i System Symfonia ERP oraz aktywacji danych firmy należy:

1. Podczas instalacji programu wprowadzić numer seryjny umieszczony na opakowaniu nośnika znajdującego się w pudełku zakupionego programu.

2. Utworzyć firmę i podać jej pełną nazwę oraz NIP (dane te będą umieszczone na każdym wydruku dokonanym w danej firmie. Ich zmiana pociąga za sobą konieczność ponownej aktywacji).

3. Wpisać numer seryjny otrzymany przy zakupie w okno wyświetlone podczas zakładania nowej firmy (przy zakładaniu kolejnych firm należy wpisać numer seryjny otrzymany przy zakupie kolejnej licencji). Kod danych jest tworzony na podstawie danych firmy (nazwy firmy i jej numeru NIP), a także numeru seryjnego i daty utworzenia \ zmiany firmy.

4. Wysłać kartę rejestracyjną wraz ze zgłoszeniem danych do aktywacji. W tym celu, po otworzeniu firmy w programie (logowanie na prawach administratora) , należy wybrać polecenie Zgłoszenie danych firmy z menu Aktywacja. Dane niezbędne do dokonania aktywacji zostaną umieszczone w zgłoszeniu automatycznie. Wypełnioną kartę rejestracyjną należy przesłać pocztą elektroniczną, faksem albo pocztą na adres Działu Aktywacji Sage.

5. Skontaktować się z firmą, w której program został zakupiony, w celu otrzymania kodu aktywacji.

6. Po otrzymaniu od sprzedawcy kodu aktywacji, należy wprowadzić go w programie (menu Aktywacja polecenie Aktywacja danych firmy).

Newsletter

Zamów nasz newsletter już teraz!