ITBPS.PL Sp. z o.o.

Konsultacje/wdrożenia

Uzyskanie zaplanowanych efektów informatyzacji przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zaplanowania wszystkich prac. Oferujemy realizację wdrożenia według metodologii wypracowanej na podstawie setek doświadczeń w firmach o różnych profilach działalności.

Realizacja wdrożenia - rozumianego jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względem
systemu informatycznego - jest procesem funkcjonalnie złożonym oraz zróżnicowa­nym podmiotowo i przedmiotowo. Istotny wpływ
na sprawny przebieg wdrożenia ma odpowiednia organizacja prac, które powinny obejmować następujące fazy:

  • rozpoznanie celów działania i ogólnych zasad ich realizacji
  • zaplanowanie działań
  • realizacja procesu i jej kontrola

Powodzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wymaga spełnienia wielu warunków, spośród których szczególnie istotne są:

  • świadomość kierownictwa przedsiębiorstwa w obszarze informacyjnych potrzeb działalności, jak również orientacja w możliwościach i ograniczeniach technologii informatycznych
  • uczestnictwo wyższego kierownictwa i bezpośrednich użytkowników w procesie rozpoznania potrzeb przyszłego rozwiązania informatycznego
  • odpowiednie warunki stworzone przez otoczenie organizacyjne do identyfikacji i oceny szans strategicznych zastosowań informatyki
  • akceptacja kluczowej roli informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym przyzwoleniu na podejmowanie wiążącego się z tym ryzyka przez szeroko rozumiany kontekst organizacyjny

Działania zmierzające do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych to konkretna inwestycja gospodarcza i jednocześnie -
z uwagi na stopień trudności - złożone przedsięwzięcie informatyczne.

Newsletter

Zamów nasz newsletter już teraz!